TITEL Gå och se/Walk and See ©Johan Malmström 2012 MATERIAL Video installation KONTAKT johan[at]tlox.se  Åren runt millennieskiftet var en tid i mitt liv som var full av konstnärliga visioner. Jag drev en konstskola med en ambition att vara ett kreativt gränssnitt mot världen där människor med olika bakgrund kunde mötas och testa  idéer och arbetssätt. Jag...