ID:I bad Árni Gudmundsson att skriva om hur det hela startade. Sen bad vi även Sophie Allgård och Sverker Sörlin att skriva om ID:I ur olika perspektiv beroende på deras olika professioner. Föreningen ID:I galleri har anställt en curator, Anne Klontz, hon har skrivit presentationstexten under fliken “OM/ ABOUT”