ONSDAG 31 Oktober, kl 18.30

Rundabordssamtal om konstnärsdrivna initiativ

Var, När, Hur och Varför?
De olika konstnärsdrivna kollektiven presenterar sig, samt berättar hur det startade, varför självorganisering? Hur påverkas konstscenen av konstnärsdrivna initiativ? Tas den konstnärsdrivna konsten på allvar? Hur förvaltar vi vårt arbete? Hur ser vi på framtiden?

Deltagare:

Karin Willén, KRO, moderator
Johan Malmström, SOC
Malin Henningsson och Sofia M Vestin, Minibar Artist Space
Gunilla Sköld-Feiler, Tegen 2
Felice Hapetzeder, AK28 och Local A, Klinik
Örjan Wallert, ID:I

TORSDAG 8 November, kl 18.30 – 21.00

Katji Lindberg: Om konstpraktik och reflektion

Ett konstverk kan beskrivas som en slags mellanzon, mellan fiktion och verklighet, mellan yttre och inre, mellan tanke och materialitet. Frågan är hur man som konstnär kommer åt något som både tillhör och inte tillhör ens medvetna sfär?

Katji Lindberg, doktorand vid Konstfack och Universitetet i Bodö, berättar om sitt projekt bara som skapande-om konstpraktik och reflektion och ställer frågor som: hur gör man om man vill artikulera sin arbetsprocess? Vilken typ av tänkande finns inbyggt i den konstnärliga praktiken?

LÖRDAG 1 December, kl 12.00-19:00

Välkomna till finissage på lördag 1 december, kl 12-19 med föreställningar och bar!

PROGRAM

Lena Gustavsson: “CIRKULATIONEN”

“Cirkulationen” är en byteshylla med leksaker och barnkläder. Innehållet kan förändras.
Tag en sak du gillar, lämna något tillbaka!

Kl. 12 framåt

Nils Claesson: “PUDAS LÅDAN”

Lådan är en skulptur inspirerad av en verklig händelse 1982, då en taxiförare från Tornedalen vid namn Folke Pudas tillbringade en vinter i hungerstrejk på Sergels Torg.

Boka tid i lådan för hungerstrejk!
Ring: 0737158342
Eller mejla: anneklontz@gmail.com

Kl. 12.30

Bugge vs Wallert: “Kropps-Konst-Akt”

Lill-Marit Bugge – komiker, poet.
Örjan Wallert – konstnär.

Vi utgår från den hänförelse o musikalitet som ofta finns i medias subjektiva beskrivning av konstverket och dess skapare. En lek med ord, ofta använda för att beteckna innerlighet och skapande. I vår tolkning får ordens innebörd en bråddjup och allmänmänsklig betydelse.Typ.

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 13 – 16.30

Denis Romanovski: “FUTUREVIEW”

Futureview 2006-2020 is ongoing performance piece. The Futureview is a contract based art service (Futureright contract) offering the participants individual encounters with future-selves.

 

 

 

 

 

 

Kl. 17

Ann Rosén: “DIELECTRIC”

Ann Rosén balanserar, återkopplar och en säregen musik skapas. Med sina mjuka och formbara instrument skiftar hon balansen mellan olika spänningar som genererar ström-flöden i elektriskt ledande material som filtreras och återkopplas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner pressbild av Dielectric.

 

Kl. 15-19

Bar med vin och ostbricka till självkostnadspris.

 

Plats: Design Hall, LM Ericssons väg 26 (mitt emot Konstfack)