Ingrid Jonsson

 

TITEL Utöver/ Inunder 2012 ©Ingrid Jonsson 2012
MATERIAL Blandteknik
KONTAKT ingrid[at]ingridjonsson.se
HEMSIDA www.ingridjonsson.se

En treklang av färg, kontrast och struktur samverkar till att skapa en atmosfär av djup och rörelse i Ingrid Jonssons bildvärld. Hon utmanar den tvådimensionella ytan genom att växla mellan fokus och skärpa i förgrund respektive bakgrund och som ett resultat av detta dras betraktaren in i scener som samtidigt är skira och sammansatta, precisa och spontana, vackra och förvrängda.

Verken pendlar mellan en klarsynt diskussion om tekniska och organiska yttringar, såväl som tankfulla reflektioner över en upplevelse eller ett tillstånd. Jonsson avlägsnar medvetet varje känsla av klassisk komposition för ögat att vila i. Istället spelar varje prick eller linje en lika betydelsefull roll i målningens yta. Formerna rör sig i alla riktningar genom treklangen och fortsätter ut i en oändlighet utanför dukens kant.

Anne Klontz 2012

– -‹‹‹eng›››- –

A trio of color, contrast and texture perform in unison to create an atmosphere of depth and movement within the paintings by Ingrid Jonsson. She challenges the two dimensional surface of the canvas by manipulating the focus and clarity of foreground and background and as a result the viewer is pulled inward into scenes which are simultaneously delicate and complex, precise and spontaneous, beautiful and distorted.

The works diverge between intelligent discussions about technical and organic manifestations as well as thoughtful reflections on an experience or situation. Jonsson purposefully removes any sense of classical composition thus eliminating focus points for the eyes to rest upon. Instead, every dot or line plays a significant part of the whole picture and their amorphous forms move in all directions throughout the trio of layers, continuing into an invisible void beyond the canvas edge.

Anne Klontz 2012