Klara Kristalova

TITEL Elephant 2012 ©Klara Kristalova 2012
FOTO Galleri Magnus Karlsson
MATERIAL Glazed stoneware. 65 x 46 x 39 cm
KONTAKT klara[at]kristalova.se
HEMSIDA www.kristalova.se

Jag gör tredimensionella teckningar, oftast i keramik. Jag började arbeta med keramik efter att ha studerat måleri under fem år på Mejan, både för att det var ett “lägre” klassat material på den tiden, och för att det passade mig utmärkt. Det är snabbt, förhållandevis billigt, kan målas på ett bra sätt och har en slags allmän vardagskänsla som jag tycker om. Materialet är lite barnsligt och arkaiskt på samma gång.

Jag har arbetat mycket med uppväxandetiden, puberteten, förändringarna och valen som fattas då, det är som ett vägskäl i livet. Men jag inspireras av mycket, ofta slumpmässigt. Saker jag hör på bussen, gammal och ny konst (mina föräldrar var konstnärer och jag växte upp mellan drivor av konstböcker och ändlösa resor till europa och olika museer, jag planerade att INTE bli konstnär), serier, musik, film, litteratur, djur, på senare tid även politik, det blev till slut omöjligt att undvika.

Jag börjar ofta med teckningar, klotter, för att fästa ner ideer. Från dessa väljer jag sånt som jag hoppas ska växa sig större än ursprungsideen.

Dubbeltydighet är ett nyckelord, de ska helst få förmågan att växla medan man tittar på dem.

Jag var medlem av ID:I för länge sen, när jag fortfarande bodde i stan. Jag gillade ideen om att vara del av och stödja ett konstnärsdrivet galleri. Jag kanske också längtade tillbaka till skolåren och den självklara gruppkänslan. Jag var mest intresserad av att göra samarbeten och organisera utställningar med andra konstnärer, och det blev inte så mycket av med det. Flertalet av medlemmarna tycktes i första hand intresserade av att visa sitt eget konstnärsskap, men jag kämpade inte särskilt mycket för mina ideer heller eftersom jag var upptagen av småbarn, brödjobb osv under den här tiden. Hursomhelst gjorde jag en liten grupputställning med en grupp jag var löst knuten till “Flasch” och efter det lämnade jag ID:I.

 – -‹‹‹eng›››- –

I make three dimensional drawings in ceramic mostly, sometimes other materials. I chose ceramic after five years of painting studies at the art academy in Stockholm, equally because it was an underdog material in those times and because it fits me so well. It’s quick, fairly cheap, can be painted and has this hobby feeling to it that I like. The material has a childish and archaic quality at the same time.

I have worked a lot with the stages of adulthood, the changes and choices that take place there; it’s like a crossroad in life. But I’m inspired by many things, often randomly. Things I see or hear on the bus, art, old and new, (my parents were artists and I grew up with art books and endless trips to Europe and museums, I planned to NOT become an artist) comics, music, film, literature, animals, and recently politics, it became unavoidable.

I often start with drawings with doodles to pin down my ideas. From these, I choose some that I hope will be able to grow larger than the original idea; get their own life. Ambiguity is a key word; they need to be able to change while you look at them.

I was a member of ID:I long ago, when I still lived in the city. I thought it was a great idea and wanted to be part of and support an artist-run space. Maybe I also longed for the school years when you are part of a group. I was mainly interested in doing collaborations and organizing shows with other artists, but this didn’t work out so well. Most of the members seemed to primarily want to show their own work and I was not focusing so hard to make it happen since I was occupied by small children, bread jobs, etc., during this time. Anyway, I did one show with a little group “Flasch” that I had a loose connection to, but after this I left ID:I.