Lena Gustavsson


TITEL
Cirkulationen 2006 

Cirkulationen är en byteshylla med leksaker och barnkläder. Innehållet kan förändras. Tanken är att inspirera till återanvändning. Cirkulation är enkelt. Tag en sak du gillar, lämna något tillbaka. Så rullar det vidare. På Cirkulationen kan man lämna in det som man inte behöver längre, men har haft nytta av och vill ska användas. Där kan man själv hitta något nytt, något annat. Du kan starta en egen cirkulation i ditt närområde. Det kan börja med en hylla på dagis, BVC, biblioteket vem vet, det kanske växer till något större. Tänk om det fanns en cirkulation i varje köpcentrum?

Cirkulationen började som en del av den tillfälliga öppna förskolan Cirkeln på galleri ID:I i Stockholm. Cirkulationen har även deltagit i samlingsutställningen “Participation Nuisance or Necessity” på IASPIS galleriet i Stockholm samt på “UnderBara Barnmässan,” 2005.

-‒<<<eng>>>‒-

The Circulation”  is a “donate-or-take” shelf of toys and children’s clothes. The contents can change. The idea is to inspire people to reuse. Circulation is easy. Take something you like, give something back. Then pass it on to another. With “The Circulation” you can submit things you do not need anymore, but have enjoyed using and would like to be used again. You can find something new, something different. You can start your own circulation in your neighborhood. It can start with a shelf in a kindergarten, pediatrician’s office, library, who knows, it might grow into something bigger. What if there was a circulation in every shopping mall?

“The Circulation” began as part of the temporary, open preschool circle at gallery ID:I in Stockholm. It has also been part of the group exhibition “Participation Nuisance or Necessity” at IASPIS in Stockholm and the “Wonderful Children Fair” in 2005.