Linda Karlsson

TITEL Don’t Mention the Nose  ©Linda Karlsson 2012
MATERIAL Keramik
KONTAKT lindak.keramik[at]gmail.com
HEMSIDA
 www.lindakarlsson.se

I sju år har jag arbetat med ett projekt som jag kallar “Endless Conversation”. Det förvandlas till nya berättelser beroende på tid, plats och sinnesstämning. Jag använder mig av samma skulpturer och lägger till eller tar bort och bygger om tills det att känslan blir rätt. Det blir en ström av associationer och förhållanden mellan skulpturerna som tillsammans bildar helheten. Precis som med LEGO, ena dagen kan samma bitar bilda en borg och andra dagen något helt annat. Kombinationen av stora och små föremål i mina installationer ger betraktaren mer att upptäcka.

Att arbeta självständigt ger frihet men samtidigt krav på en enorm disciplin. Man är sin egen chef och vänder och vrider på sina egna ideér för att sedan testa dem inför andra. Det är viktigt att ha yttre kontakter och samtalen med kollegor är guld värda. Att vara medlem i ett konstnärsdrivet galleri känns viktigt och naturligt. Var och en visar det man vill utan att bli styrd av någon gallerists synpunkter. För mig känns det ännu mer äkta. Att man får visa sin konst där allt är tillåtet. Det blir spännande att delta i detta, då jag som ny medlem ännu inte haft min första utställning på ID:I.

– -‹‹‹eng›››- –

 For seven years I’ve been working with a project I call “Endless Conversation”. It transforms into new stories depending on time, place and mood. I use the same set of sculptures and add, remove or modify until the feeling is right. The result is a stream of associations and relationships between sculptures, which together, forms the whole. As with LEGO, the same pieces may shape a fortress one day and something completely different the next. The juxtaposition of big and small objects gives the viewer more to discover.

Working independently allows for freedom, but puts great demand on discipline. You’re your own boss; you turn and twist your ideas in order to test them in front of others. It is important to maintain external contacts and the dialogue with colleagues is worth its weight in gold.

To be a member in an artist-driven gallery feels important and natural. Everyone presents what they want to show without someone else’s point of view to take into account. This is more genuine for me; to display your art where everything is allowed. It is exciting to take part in this even though as a new member, I haven’t yet had my first exhibition at ID:I.