Nils Claesson


TITEL Pudaslådan Den individuella protesten ©Nils Claesson 2012
MATERIAL Trä, falu rödfärg och politisk fråga
KONTAKT
nilstaki[at]comhem.se

Målet med utställningen är att undersöka den individuella protesten och ställa den i relation till kollektiv kamp. I fokus står en standardiserad låda i vilken allmänheten inbjuds att hungerstrejka i. Lådan är en skulptur inspirerad av en verklig händelse 1982, då en taxiförare från Tornedalen vid namn Folke Pudas[1] tillbringade en vinter i hungerstrejk på Sergels Torg.

Striden 1982 gällde rätten för Folke Pudas taxirörelse att ha linjetrafik på en avlägsen rutt i Tornedalen.  Folke Pudas fick sitt näringstillstånd indraget av Länsstyrelsen och istället för att ge upp drev han ärendet till riksnivå genom sin lådprotest. I sinom tid fick Pudas rätt i Europadomstolen. Under utställningsperioden kommer det att finnas möjlighet att boka tid i lådan för hungerstrejk.

– -‹‹‹eng›››- –

The Pudas Box
The Individual Protest

The objective for the exhibition is to investigate the individual protest as a phenomenon in relationship to collective political struggle. In focus, stands a standardized box in which anybody is invited to perform an individual protest by engaging in a hunger strike.

The box is a sculpture inspired by a true story from 1982 when a taxi driver and small business owner[2] from Tornedalen named Folke Pudas spent a winter in a box performing a political protest by a hunger strike at Sergels Torg. (A central square in Stockholm.)

In 1982, the local authorities denied Folke Pudas a license to organize a local bus route and revoked his permission to make business. Folke Pudas decided to fight. Instead of giving up, Folke Pudas transformed a local controversy with the authorities to a nationwide political issue. “The Pudas Box” became a new word in the Swedish political vocabulary. Folke Pudas finally won his case by taking it to the European Court of human rights. During the exhibition, it will be possible to book a time in the box for a hunger strike.

Book your strike on Saturday Dec. 1 in “The Pudas Box”! Contact Anne Klontz anneklontz[at]gmail.com [1] Folke Pudas hade också ett Hallonplantage.

[2] Folke Pudas was also running a raspberry plantation.