Performing Pictures (Geska Brečević, Robert Brečević, Patrik Qvist)

TITEL Att följa linjen – ett slags vallfärd ©Performing Pictures 2012
MATERIAL Video installation
KONTAKT us[at]performingpictures.se
HEMSIDA  www.performingpictures.se

På väg genom mellersta Europa på cykel tillsammans med sju andra konstnärer sökte vi skildra mellanrummen i formen av en ”upphittad” linje ( mittvikningen på en i Bryssel godtyckligt inköpt Europakarta). Den samtida pilgrimen väljer inte bara bort allfartsvägarna utan ser sin resa som ett tecken – en närmast grafisk uppställning som sammanbinder punkt A och B; där man inte kan ”spola förbi” själva resandet som bärande del av vallfärdandet.

“Att följa linjen” blev vår enda regel. Att följa linjen från Östersjön till Medelhavet blev till en resa på 1690 km och 18 dagar på cykel. Vi sov i tält, på vandrarhem och små hotell.

Under resans gång placerade vi ut 8 vägkapell i skogar, på elstolpar, fält och bergstoppar. Vägkapellen är till för andra resande som skulle komma att följa eller bara korsa vår väg. De hemgjorda kapellen, hopsnickrade längs med vägen av en närmast IKEA-liknande byggsats besjälades av en madonna eller ett helgon – också införskaffat i någon liten by längs med linjen. Kapellen har inbyggd nattbelysning som laddas av solen och lyser upp vägen som små irrbloss. Dessa små byggen är manifestationen av andlig överskottsenergi. Efter 6 timmars daglig cykelfärd slås läger i skogen och man tvingar sig dödstrött att hamra ihop ännu ett kapell. Man ber om ursäkt till de andra (som försöker sova) för att man spikar och håller på. Natten är lång på det öde fältet mitt ute i ingenstans. I Polen, Tjeckien, Österrike, Slovenien eller Kroatien. Arbetet fortsätter i Performing Pictures resor runt världen, senast var det kustvägen från Wimereux till Calais som tillskänktes två vägkapell med Jungfru Maria, och medan denna utställning pågår byggs och monteras ytterligare kapell längs den kroatiska ön Rabs kustlinje.

Performing Pictures bidrag på ID:I-uställningen är ett kapell och animation samt fotografier från resan.

-‒<<<eng>>>‒ –

“Follow the Fold – reinventing pilgrimage as a contemporary way of travelling”

In June 2012 we crossed Central Europe on bicycles. The Peregrini cycling crew consisted of nine people from Sweden, Belgium, Holland and Chile, mainly artists but also our 13-year old son. The route was arbitrarily determined by the centerfold on a Belgian map of Europe, a straight line going through the island of Rab (Croatia) where we had the initial workshop about pilgrimage and why tourism equals pillaging and warfare (= is bad).

“Following the fold” became our only rule; the code. Following the fold from the Baltic to the Mediterranean Sea mounted to 1690 km in 18 days on bicycle. We were sleeping in tents, inns and village houses.

I built and mounted eight newly built road chapels along the way. Wooden DIY-modules illuminated by night with solar energy. These venerative artifacts, that either host Saint Christopher (patron saint of travelers) or the Virgin Mary, were left on the road as gifts and greetings to future pilgrims and travelers. It is an expression of excess energy after a six hour bicycle ride each day — that an artist can be dead tired, sleeping on a field and still be preparing his piece by night, in order to leave it on a desolate field in the middle of nowhere in the countryside of Poland, Czech, Austria, Slovenia or Croatia. The work is now being continued during Performing Pictures’ travels around the world, most recently the seaside path from Wimereux to Calais was granted to road chapels with Virgin Mary, and while this exhibition is going on, further chapels are being built and mounted along the coastline of the island Rab.

The piece for ID:I is a chapel with an animation and a photo series documenting the PEREGRINI tour and the spiritual landmarks it left.