Roger Sarjanen

TITEL Islamic Patterns and Other Colours, Version 1.4. Work in progress. ©Roger Sarjanen 2012
MATERIAL Målningar på masonit + glas och ram. 40×40 cm.
KONTAKT roger[at]tillt.se

Roger Sarjanen har i sitt konstnärskap genom åren ständigt aktualiserat frågor kring begreppet “Det Mångkulturella Samhället”.
Hur kan du upptäcka eller formulera en egen identitet, som en förutsättning för att hitta mötespunkten och den till synes självklara syntesen, i en alltmer globaliserad värld?

Dessa frågor utgör ett centralt tema och är en av drivkrafterna i Sarjanens arbeten.

I verket “Islamic Patterns and Other Colours, Version 1.4” sätter Sarjanen återigen brännpunkten på islamofobi – ett begrepp som vi kanske trodde skulle vara irrelevant år 2012, men som idag tycks vara mer aktuellt än någonsin…

SUB BAU, som var en välrenommerad konstnärsdriven plattform från Göteborg med frontfigurerna Roger Sarjanen och Stefan Karlsson, blev från start medlem i ID:I Galleri. För SUB BAU var det självklart att stödja självständiga initiativ i en tuff konstvärld. Sarjanen/Karlsson fick förmånen att inviga ID:I Galleri med sitt omtalade projekt, “Gyllene Tider – Kulturarbetarnas seniorboende”.

Sarjanen valde att fortsätta sitt medlemskap i ID:I Galleri som enskild konstnär där han bl a producerade utställningar som “Lämna in dina rötter – öppen salong” 2005, tillsammans med Martina Iverus. Vi ska avslutningsvis också nämna den digitala porträttutställningen med det alltid aktuella Galleri 54 från Göteborg…

Evert Wängberg, Göteborg, 2012-09-16

– -‹‹‹eng››››- – 

Throughout the years, Roger Sarjanen has constantly highlighted issues on the “Multi-Cultural Society” concept with his artistic production.

 How can you recognise or articulate your own identity as a requirement for encountering the meeting point and the ostensibly natural synthesis in a world of accelerating globalisation? Such questions appear as a central theme and driving force in Sarjanen’s work.

 In his piece “Islamic Patterns and Other Colours, version 1.4”, Sarjanen is once more focussing upon Islamophobia—which is a phenomenon we perhaps have come to regard obsolete in 2012, but which today seems more relevant than ever…

 SUB BAU, a renowned Gothenburg platform run by artists with front men Roger Sarjanen and Stefan Karlsson, was a member of ID:I Galleri from the beginning. SUB BAU saw it as a given to support independent initiatives in a rough art scene. Sarjanen-Karlsson had the privilege to inaugurate ID:I with their famous project “Golden Years – Culture Worker’s Senior Residence”.

 Sarjanen opted for continued membership with ID:I as an independent artist and produced exhibitions such as “Leave Your Roots Behind: Open Salon 2005,” together with Martina Iverus. And finally, we should also mention the digital portrait exhibition of the perpetual Gothenburg Gallery 54…

 Evert Wängberg, Gothenburg, 2012-09-16