Stefan Karlsson

TITEL Utan Titel ©Stefan Karlsson 2012
MATERIAL Tapet, A4 laserutskrift
KONTAKT info[at]skarlsson.net
HEMSIDA www.skarlsson.net

Under 90-talet drev jag galleri SUB BAU i Göteborg och det var genom olika samarbeten jag lärde känna Konstakuten. Våra samarbeten handlade om utbyte av utställningar men också olika strategiska frågor som rörde konstnärsdrivna verksamheter. Frågor som hur kan vi driva en verksamhet utan försäljning, något som både SUB BAU och Konstakuten kämpade med. Därför kändes det radikalt och befriande när ID:I startades av medlemmar som själva betalade hyran och driftskostnader.

 – -‹‹‹eng›››- –

In the 90s, I managed SUB BAU gallery in Gothenburg and it was through various collaborations I got to know Konstakuten. Our partnerships dealt with the exchange of exhibitions, but also various strategic issues concerning artist-run businesses. The issues of how to run a business without sales was something that both SUB BAU and Konstakuten struggled with. Therefore, it felt radical and liberating when ID:I was started by members who paid the rent and operating costs.