Susann Brännström

TITEL Vända, 2004 ©Susann Brännström 2012
MATERIAL Blyerts och tempera på trä, 152 cm X 122 cm
KONTAKT susannbrannstrom[at]hotmail.com
HEMSIDA www.susannbrannstrom.se

När Daniel Westlund, Árni Gudmundsson och Cristian Rieloff startade ID:I uppfattade jag intiativet som ett försök att upprätthålla vitaliteten och utveckla den lokala konstscenen i Stockholm. Till skillnad från till exempel Amsterdam eller Berlin har Stockholms konstscen endast präglats av en handfull komersiella gallerier. Jag har stor respekt för de konstnärer som startade ID:I och såg till att verksamheten fungerade under många år. ID:I har på ett konkret sätt visat att konstnärer själva kan sätta villkor för hur konst skall introduceras och värderas—detta med en uppriktig ambition att göra skillnad.

– -‹‹‹eng›››- –

When ID:I was founded by Daniel Westlund, Árni Gudmundsson and Cristian Rieloff, I perceived the initiative as an attempt to maintain the vitality and development of the local art scene in Stockholm. Unlike Amsterdam or Berlin the Stockholm art scene was and still is very centralized and dominated by a handful of commercial galleries. I have a lot of respect for the artists who founded ID:I and managed to keep it running for so many years. In an ambitious manner, ID:I has proved that artists themselves are fully capable to create the frame of reference where art can be shown and evaluated within. ID:I was created as an artist-run initiative with ambition to make a difference.

“Susann Brännströms måleri har på senare år rört sig allt närmare det tillstånd där dess beståndsdelar glider isär och blottar den underliggande strukturen. Andra konstnärer som gjort samma resa har ofta valt att reducera figurationen, för att på så sätt göra grunden mindre tungfotad. Brännström går motsatt väg. Hon behåller figurationen, medan grunden i stort sett helt förångats och efterlämnat den nakna pannån. Ibland tycker man sig för en kort stund ana kroppar som tonar fram i bildrummet, för att ett  ögonblick senare försvinna. Det är ett formspråk som gör ett försök att ringa in och behålla ett tillstånd av liv på absolut lägsta tänkbara frekvens. I denna läsart blir pannåns naturliga kurvor och linjer till den materialiserade metaforen för en andra hud, en tunn hinna som skiljer existens från icke-existens. Susann Brännström använder måleriet som ett instrument för att göra tillvarons mest undflyende tillstånd verkliga och berörbara. Det är inga stora åthävor hon använder sig av, men innehållet i denna sparsmakade utställning kommunicerar mycket effektivt.”

~Anders Olofsson