Untied Notions

Utställningen för samman ca 40 nuvarande och tidigare medlemmar av ID:I som har medverkat i att stärka galleriets identitet och formulera riktningen för dess utveckling.

The event brings together over 40 current and past members of ID:I who have taken part in nurturing the gallery’s identity and formulizing its development.

ID:I är ett konstnärsdrivet galleri där tjugofyra medlemmar driver verksamheten och hyr lokalen tillsammans. Förutom öppna utställningsperioder ansvarar varje medlem för en tre veckors utställningsperiod med ca. två års intervall.

Vår verksamhet innebär såväl egna separatutställningar som, utställningar med inbjudna konstnärer och olika typer av projektutställningar. Vi har medlemmar från Stockholm, Göteborg och Malmö, främst enskilda konstnärer men även konstnärsdrivna gallerier och projekt.

ID:I ser sig som en konstscen tillsammans med andra gallerier och institutioner – inte den ”alternativa konstscenen” för alternativ konst. En konstscen där konstnärlig integritet återspeglas hos utställare och deras presentationer. ID:I vill inte reducera konstens komplexitet eller bestämma dess aktualitet.

På ID:I är det den utställande konstnärens intention och ansvar som ligger till grund för varje utställning. Intentionerna kan framstå som neutrala men valet av ID:I är, liksom allt man deltar i, av politisk betydelse. Det är varje enskild konstnärs ansvar att med sina arbeten representera den medvetenhet som finns, saknas eller åsidosätts. De flesta utställare på ID:I vaktar själva sin utställning då den pågår och får på så sätt en naturlig dialog med konstpubliken.

Ingen mediainriktning, utställningsform eller konstpublik är rätt eller fel på ID:I.

ID:Is profil handlar om ett ställningstagande, att medvetet lämna öppet för en föränderlighet hos de förutsättningar som är viktiga för att fri konst skall skapas och visas .

Föreningen ID:Is medlemmar finansierar verksamheten själva och ställer sig öppet för olika initiativ som kan medverka till att bredda konstscenen i Stockholm.

Föreningen ID:I galleri kan söka finansiellt stöd för utveckling av verksamheten i form av tidsbundna projektstöd. Enskilda medlemmar kan också i eget namn söka finansiellt stöd för olika syften.