Ann Rosén

 

TITEL  Ljudlagret ZO-5 / Partitur © Ann Rosén 2012
MATERIAL Ljudinstallation 
KONTAKT ar[at]annrosen.se
HEMSIDA
www.annrosen.se

När Árni Gudmundsson ringde och undrade om jag ville vara med och starta ett galleri så svarade jag: Ja absolut! Vi lärde känna varandra när jag ställde ut “Fotboll” på Konstakuten i 1999. Idén att ha ett eget ställe där man kunde visa vad man vill utan att anpassa sig till marknaden eller de begränsningar och regler som gäller för kulturstöd kändes befriande! Jag arbetar normalt i projektform där människor, möten, processer, samarbeten, rumslighet och ljud är viktiga faktorer. Under min tid som medlem i ID:I gjorde jag bl.a tre egna utställningar, medverkade i grupputställningar och var under en period styrelseledamot. “Träffas en ljudinstallation där besökarna fick bidra med egna ljud var mitt första projekt på ID:I i 2002 . Två år senare visade jag video och ljudinstallationen “5’15” . Vid den tidpunkten började jag känna att jag började växa ur lokalen, vi hade flera diskussioner om att skaffa en större lokal utveckla verksamheten, ta in fler medlemmar osv. Den tredje utställningen fyllde jag med ljudinstallationen “Noise Tank“, ljudverk med ställföreträdande tystnader och portabla pausar samt konserter och och workshops. Sedan var det dags att lämna min plats till nästa konstnär.

– -‹‹‹eng››››- –

When Árni Gudmundsson called and asked if I wanted to join in and start a gallery I replied: Yes, absolutely! We got to know each other when I exhibited “Fotboll” at Konstakuten in 1999. The idea of having your own place where you could show what you wanted without having to adapt to the market or the restrictions and rules of cultural support felt liberating! I normally work in project form where people, meetings, processes, partnerships, space and sound are important factors. During my time as a member of ID:I, I did three solo exhibitions, participated in group exhibitions and was, for a period, a board member. “Träffas”, a sound installation where visitors could contribute their own sounds, was my first project at ID:I in 2002. Two years later, I showed the video and sound installation, “5’15” . At that point, I started to feel that I had outgrown the space; we had several discussions about acquiring a larger space, expanding our activities, bringing in more members and so on. For the third exhibition, I filled the gallery with the sound installation “Noise Tank“; sound works with deputy silences and portable pauses and also concerts and workshops. Finally it was time to leave my seat to the next artist.