Christian Sandell

 

TITEL De gamla grekiskorna / The old greek women, 2011 © Christian Sandell 2012
MATERIAL Mixed media
KONTAKT christian[at]christiansandell.com
HEMSIDA www.christiansandell.com

 

Första gången jag ställde ut på ID:I var våren 2005. Då var jag ännu inte medlem i galleriet. Det hade uppstått en ledig utställningsperiod, och när jag blev tillfrågad var det två veckor kvar till vernissage. Jag hade ingenting att visa. Jag tackade ja. På den tiden höll jag på och experimenterade med hemmabyggda digitalkameror. Det var enkla konstruktioner som bestod av delar från overheadapparater och gamla scanners. En av kamerorna lämpade sig utmärkt för porträtt, så jag tänkte att jag kunde flytta min verksamhet till galleriet och bygga upp en ateljé för porträttfotografi. Jag fotograferade de besökare som ville det och hängde upp porträtten på väggen varefter de blev färdiga. Efter den utställningen blev jag fast medlem i ID:I och har sedan dess ställt ut där ett antal gånger.

Att ställa ut på ID:I, kan vara väldigt befriande men det betyder också att jag står ensam utan någon som backar upp mig och min konst. Det innebär å andra sidan, att jag som konstnär kan kosta på mig att vara experimentell och visa upp en kanske inte alltid färdig process för en publik utan att ha några kommersiella krav hängande över mig.

– -‹‹‹eng››››- –

 The first time I exhibited at ID:I was in spring 2005. I was not yet a member of the gallery. An exhibition period had opened up, and when I was asked, there was only two weeks left until the opening. I had nothing to show. I said yes. At that time, I was experimenting with DIY digital cameras. They were simple structures consisting of elements from overhead projectors and old scanners. One of the cameras worked really well for portraits, so I thought I could move my studio over to the gallery and set up a studio for portrait photography. I photographed the visitors who wanted it and hung the portraits on the wall as they were completed. After the exhibition, I became a member of ID:I and have exhibited there a number of times.

Exhibiting at ID:I can be very liberating, but it also means that I stand alone with no one but myself to support me and my work of art. On the other hand, as an artist, I can allow myself to be experimental and show a perhaps unfinished, creative process for an audience without having any commercial requirements hanging over me.