Gunnar Söder

TITEL Mothership ©Gunnar Söder 2012
KONTAKT gunnar[at]soder.nu
HEMSIDA www.soder.nu

Ett moderskepp är ett fordon (t.ex. fartyg, flygplan eller rymdfarkoster) som tjänar eller bär en eller flera mindre fordon. Exempel på bombplan konverterade att bära experimentell flygplan till höjder där de kan bedriva sin forskning (såsom B-52 bär X-15), eller fartyg som transporterar små ubåtar till ett område av havet att utforskas (såsom Atlantis II bär Alvin). Moderskeppet kan också återställa den mindre båten, eller kan gå sin egen väg efter att ha släppt it.

– -‹‹‹eng›››- –

A mothership is a vehicle (e.g. ship, aircraft or spacecraft) that serves or carries one or more smaller vehicles. Examples include bombers converted to carry experimental aircraft to altitudes where they can conduct their research (such as the B-52 carrying the X-15), or ships that carry small submarines to an area of ocean to be explored (such as the Atlantis II carrying the Alvin). The mother ship may also recover the smaller craft, or may go its own way after releasing it.