Helena Isoz

TITEL Svävar, driver 2012 ©Helena Isoz 2012
FOTO Per Mannberg
MATERIAL Väggmålning och terrazzogolv i tillbyggnad till Gymnastik-och idrottshögskolan, Stockholm.
Uppdrag genom Statens konstråd 2012.
KONTAKT isozhelena[at]gmail.com

Jag har upplevt en frihet i att ensam och under tystnad flytta över själva utställningens arbetsprocess från ateljén till galleriet. Ateljéarbetet övergår naturligt i rumsliga ställningstaganden som har att göra med hängning, belysning och liknande. Det finns möjlighet att prova olika alternativ på samma sätt som man arbetat med målningarna. Det är något med den obrutna processen som tilltalar mig.

Man kan säga att det kollektiva möjliggör ett individuellt oberoende.

Att ställa ut på ID:I innebär också att man får en överblick över helheten, från skapandet av verken till möten med dem som ser utställningen. Det har varit inspirerande att se hur andra löst t ex belysningen. Det är ju samma rum men så enkelt utrustat att det kan förändras mycket beroende på utställare och det kan finnas fantastiska variationer.

Ett levande rum som växlar uttryck och som man har ett nära förhållande till.

 – -‹‹‹eng›››- –

 I have experienced a freedom being able to move the working process of the exhibition from the studio to the gallery on my own terms and under complete silence. The work in the studio turns naturally into spatial decisions that have to do with composing the exhibition; the lighting and such. There is a possibility for experimenting with different alternatives in the same way that I work with my paintings. There is something about this unbroken process that appeals to me.

One could say that the collaboration with others makes an individual independence possible.

To exhibit at ID:I means being able to see the process as a whole; everything from making the work to meeting the people coming to see the exhibition. It has been inspiring to see what solutions other artists have come up with, for example in regards to the lighting. It is the same room, but so simply equipped that it changes a lot depending on the artist exhibiting and there can be great variations.

A living room that changes expressions and that I have a close relationship to.