Helena Pehrsson

TITEL I hallen/In the Hall, 2010 ©Helena Pehrsson 2012
MATERIAL Olja och akryl på pannå. 72×61 cm
KONTAKT
helena.pehrsson[at]comhem.se

Jag är i första hand målare och arbetar med kontraster i ljus, ytor, form och färg och motivet kan vara fiktivt eller taget från verkligheten; arkitektoniskt, natur eller bara ting.

Jag skissar och tittar mycket för att hitta en tydlig idé och grundkomposition. Målandet pendlar sen fram och tillbaka mellan att lösa upp den eller att ytterligare strama till. Till slut handlar det om motivets egen faktiska form, rummets förhållanden och atmosfären. Rummet är ofta “beskuret” för en tätare stämning. Då fortsätter det bakom och långt utanför den faktiska bildkanten och det synliga, så att jag får en känsla av att vara där.

Fram till år 2006 hade jag arbetat själv i min ateljé. Det började kännas ensamt och osocialt och jag kände en stress, som tog energi och tid från arbetet, att jag borde ta kontakt med ett (traditionellt, kommersiellt) galleri.

När jag då fick min första kontakt med ID:I, som inbjuden att delta i en grupputställning (“Fem målare”, våren 2006), kändes det annorlunda och roligt. Där fördes en diskussion bara utställande konstnärer emellan, ingen utom vi själva skulle ju ha synpunkter på vad som skulle visas, och vi hängde en jättefin utställning med verk som genom sin olikhet framhävde varandra. Efteråt sökte jag medlemskap.

Medlemmarna är ett stort kontaktnät, både konstnärligt och praktiskt. För mig har det skapat fler möjligheter, som samarbetsprojekt i foto och video, med andra konstnärer och konstnärsdrivna gallerier och evenemang. På ID:I, känner jag en konstnärlig lättnad och frihet i att vara garanterad en utställningsplats, att återkommande få visa min konst, utan någon annans eventuella krav eller önskemål. Här för jag en kreativ dialog med andra konstnärer i ett aktivt konstliv och behöver inte möta marknaden ensam.

– -‹‹‹eng›››-–

Primarily I’m a painter and work with contrasts in light, surface, shape and color. The motif can be fictive or from reality; architectonic, nature or just things.

I sketch a lot, looking for a visible idea and a clear, basic composition. My work with the painting changes between loosening it up or tightening it further. In the end, it’s all about the true shape of the motif, the relationships in the room and the atmosphere.
The room is often “cropped” to make a denser atmosphere. In that way, it proceeds behind and further outside the edges of the actual picture and the visible so that I get a feeling of being there.

Until 2006, I had worked alone in my studio. I had started to feel a bit lonely and unsocial and felt a stress—which took energy and time from the painting—that I should get in touch with a (traditional, commercial) gallery.

When I had my first contact with ID:I, as an invited participant in a group exhibition (“Fem målare/ Five Painters”, spring 2006), it felt different and fun. There were discussions only between the exhibiting artists, nobody except us should have any opinions about what should be shown and we made a really good exhibition where the different works complimented each other. After this, I sought membership.