Henrik Brandt

 

TITEL One Day I Woke Up As a Bug, 2012 ©Henrik Brandt 2012
MATERIAL Painted, perforated metal
KONTAKT  brandt_henrik[at]yahoo.se

Vid mötet med Henrik Brandts skulpturer kan det komma som en överraskning att han började sin karriär som silversmed och smyckekonstnär. Men det är detta faktum som ligger till grund för hans arbeten. Det är även detta som ligger bakom hans strävan att gå bortom det traditionstyngda konsthantverket för att blanda in andra, mer industriella metoder i skapandet av sin konst. En viktig beståndsdel i Brandts arbetsprocess är improvisationen, vilket låter honom att experimentera inom ett koncept. Samtidigt fungerar improvisationen som ett bränsle och en inspirationskälla för nya idéer.

Brandts uppfinningsrikedom vad det gäller att översätta tekniska processer och material till konst avslöjas i hans senaste skulpturer, där han mästerligt hanterar den mest komplexa volumetriska formen – sfären. Dessa sfärer har delats upp i mindre delar vilka sedan fogas samman. På så sätt skapas luftiga, organiska strukturer som är till synes viktlösa.

Trots den analytiska komplexitet som krävs för att göra dessa verk framträder en oväntad skönhet och känsla av liv vid mötet med skulpturerna. På grund av hans val att använda ett perforerat material får ljuset en avgörande betydelse och betraktaren ges en känsla av att dessa till synes statiska objekt andas.

-‒<<<eng>>>‒-

When one encounters the sublime sculptures made by Henrik Brandt, it would come as a surprise that he began his artistic career as a silver-smith and a jewelry designer. However, this age-old tradition set the foundation for influencing his desire to move beyond the material limitations of the trade and explore new processes through industrial technology in order to create art. An important element of Brandt’s working process is improvisation, which allows him to test his concepts and simultaneously fuels inspiration for new ideas.

Brandt’s ingenuity for translating technical processes and rough materials into art is revealed in his most recent sculptures where he masterfully manipulates the most complex volumetric shape —the sphere.  These spheres are dissected at various angles and melded together to create hollow, organic structures that are light and seemingly weightless, contradictory to one’s expectations.

Despite the analytical complexity required to make such works, an unexpected beauty and sense of life emerges when one is in the presence of Brandt’s sculptures. Due to his choice of working with a perforated material, the appearance of these objects are enhanced because light is allowed to pass through all sides, thus transcending any ordinary, static sculpture and creating an illusion that the object is breathing.