TITEL Bläck på min hand/Ink on my hand, 2012 © Cecilia Darle 2012 MATERIAL Mixed media KONTAKT darlececilia[at]gmail.com  HEMSIDA ceciliadarle.squarespace.com/ Avståndet mellan två punkter Mina arbeten uppstår i gränsområdet mellan det två- och tredimensionella. De kan växa fram ur det vardagliga och till synes obetydliga och finna sin väg mellan det som är här och det...