TITEL Svävar, driver 2012 ©Helena Isoz 2012 FOTO Per Mannberg MATERIAL Väggmålning och terrazzogolv i tillbyggnad till Gymnastik-och idrottshögskolan, Stockholm. Uppdrag genom Statens konstråd 2012. KONTAKT isozhelena[at]gmail.com Jag har upplevt en frihet i att ensam och under tystnad flytta över själva utställningens arbetsprocess från ateljén till galleriet. Ateljéarbetet övergår naturligt i rumsliga ställningstaganden som har att göra med hängning, belysning och...