TITEL Cirkulationen 2006  “Cirkulationen“ är en byteshylla med leksaker och barnkläder. Innehållet kan förändras. Tanken är att inspirera till återanvändning. Cirkulation är enkelt. Tag en sak du gillar, lämna något tillbaka. Så rullar det vidare. På Cirkulationen kan man lämna in det som man inte behöver längre, men har haft nytta av och vill ska...