TITEL Z CURVED CIRCUITZ ©Örjan Wallert 2012 MATERIAL  Installation view at ID:I galleri,  16 March – 1 April 2012 KONTAKT orjan.wallert[at]gmail.com  HEMSIDA www.orjanwallert.se Jag arbetar med bildens förhållande till tredimensionella strukturer och rum. Mina stora geometriska nonfigurativa målningar är en slags lek med, eller undersökning av, avbildningens natur: form, perspektiv och illusion. Var och en av bilderna...