INDEPENDENT GALLERY SINCE 2002
"UnTied Notions" ID:I galleri 10 års jubileumsutställning

Posts tagged "Textil/Textile"
Helena Isoz

Helena Isoz

TITEL Svävar, driver 2012 ©Helena Isoz 2012 FOTO Per Mannberg MATERIAL Väggmålning och terrazzogolv i tillbyggnad till Gymnastik-och idrottshögskolan, Stockholm. Uppdrag genom Statens konstråd 2012. KONTAKT isozhelena[at]gmail.com Jag har upplevt en frihet i att ensam och under tystnad flytta över själva utställningens arbetsprocess från ateljén till galleriet. Ateljéarbetet övergår naturligt i rumsliga ställningstaganden som har att göra med hängning, belysning och...
Johanna Schartau

Johanna Schartau

TITEL 4800 Trådar ©Johanna Schartau 2012 MATERIAL Video  KONTAKT info[at]johannaschartau.se HEMSIDA www.johannaschartau.se Att arbete i ett konstnärsdrivet forum innebär för mig en frihet. En icke hierarkisk plats. En plats där du kan experimentera, förverkliga, pröva och visa din konst på dina egna villkor där inte kommersiella krafter styr. For den här utställningen, jag visar ett flerårigt...
Karin Lundgren-Tallinger

Karin Lundgren-Tallinger

TITEL Läger 2, 2012 ©Karin Lundgren-Tallinger 2012 MATERIAL Textil, blandteknik KONTAKT klt[at]comhem.se   HEMSIDA karinlundgren-tallinger.se Det man ser är några tygstycken och föremål i försök med att gestalta tankens och sinnets hoppande från tuva till tuva fortfarande i osäkerhet kring huruvida det bär eller inte. I detta fall en utsaga med titeln “Läger 4” helt enkelt för...
Mona Petersson

Mona Petersson

  TITEL Naturen är God/The Nature is Good. Installation view at ID:I galleri, 13-29 April 2012. ©Mona Petersson 2012 KONTAKT info[at]monapetersson.se HEMSIDA www.monapetersson.se I mina arbeten ses en koppling mellan de olika synsätt som präglar människans förhållande till naturen som i väggcollaget “Solen den skiner” (Liljevalchs Vårsalong 2011) ett platsspecifikt verk om biologisk mångfald och rödlistning kopplat till...
Torbjörn Limé

Torbjörn Limé

TITEL Gråzon / Greyzone 2012 ©Torbjörn Limé 2012 MATERIAL Yellow and blue flag, textile KONTAKT lime[at]limeweb.org HEMSIDA www.limeweb.org – Hej Torbjörn! Vi har en fantastisk grej på gång! Du måste vara med! Cristian Rieloff ringde mig exalterat under våren eller sommaren 2001. Varför Cristian ringde mig berodde på att han visste att jag var intresserad av...